Lansko leto je zaradi omejevanja prenosa koronavirusa Covid 19 vlada izdala odlok glede preverjanja pogojev PCT za zaposlene, ki je začel veljati v sredo 15. 9. 2021. Odlog je predstavljal grob poseg v telesno integriteto zaposlenih in je bil v nasprotju z vsemi načeli sodobnega prava.
skupine, z namenom, da od njih pridobimo odgovore in njihova stališča. Trenutno ena izmed perečih problematik, ki so jih izpostavili delavci, člani sindikata je neenako plačilo regresa za prehrano ter povrnitve stroškov za prevoz na in z dela, povrnitev stroškov za prevoz na in z dela ter osnovne bruto plače zaposlenih delavcev v gospodarstvu.
Naš član, VOZNIK, ZAPOSLEN V PODJETJU ARRIVA, je z našim vodstvom in pravno pomočjo uspel s sodnim postopkom, v katerem […]
Preden vam zaželim vesel Božič in srečno Novo leto mi spoštovani člani, članice Sindikatov Podravja innaši simpatizerji dovolite kratek pripis: […]
Sindikati Podravja smo na vodstveni kader v podjetjih, kjer imamo članstvo naslovili poziv k izplačilu regresa v najvišji možni neobdavčeni […]
Predsedniku sindikata Impol – SP – KSS Milanu Mesarič je bila s strani vodstva družbe Impol podana izredna odpoved pogodbe […]
Odsotnost delavcev zaradi višje sile sta urejala dva interventna zakona. V obdobju od 13. marca do 31. maja 2020 jo […]
Pravica varovanja otrok doma se šteje za višjo silo in je urejena v 6. odstavku 59. člena Zakona o začasnih […]
Po letih zaposlitve pri enemu delodajalcu smo že dodobra seznanjeni z rutino naših obveznosti in pravic zato zlahka popolnoma odmislimo vse […]
regres
Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Do regresa je upravičen v enakem deležu, kot je upravičen do […]