NAŠE POSLANSTVO

Soočanje s problemi v službi negativno vpliva na vsa področja v življenju.

Nekateri zaposleni se borite, da plačate račune. Nekateri se ob slabem ravnanju delodajalca počutite ponižane in krivično obravnavane.

Če ste že doživeli izkušnjo, da vas je delodajalec odpustil, vas diskriminiral in šikaniral ali vam ni plačal zakonsko določenega plačila za vaše delo ali pa vam je nenadoma odvzel pripadajoče dodatke ipd., je vaše življenje bilo težje, kot bi moralo biti.

Prišel je čas, da rečete dovolj je. Dovolj je nizkih plač, dovolj je ukinjanja raznih dodatkov, dovolj je dviganja norm! V KSS – Sindikati Podravja razumemo vašo stisko. Dnevno se soočamo s slabo obravnavanimi delavci in vemo, da je težko razumeti in obvarovati pravice, ki vam kot delavcu po zakonu in kolektivnih pogodbah pripadajo.

Naš namen je zaščititi delavca, kot ste vi. Delavca, ki potrebuje pomoč pri zaščiti svojih pravic iz dela in ob odklonitvi le teh. Da ob kršitvah dobi primerno odškodnino, ki jo zasluži.

Naši člani so tako visoko kvalificirani delavci, kot delavci s plačo nižjo od minimalne. Ni nam pomembno katero delo opravljate, kako dolgo ga opravljate ali kakšno stopnjo izobrazbe imate. Zaslužite si biti obravnavani spoštljivo in vaša pravica je, da povzdignete glas ter se borite za svoje zakonite delavske pravice.

V Republiki Sloveniji je veliko zakonov in kolektivnih pogodb, ki vas ščitijo kot zaposlenega. Ti zakoni, podzakonski akti in pravilniki se nanašajo na vsa področja razmerji med vami in vašim delodajalcem, od zaposlovanja, napredovanja do nezakonitih odpovedi in primernih denarnih nadomestil.

Če verjamete, da ste bili obravnavani nezakonito ali so vam vaše osnovne delavske pravice kršene, vas opogumljamo, da nas kontaktirate. Kot našemu članu vam nudimo brezplačno pravno pomoč in zastopanje v izvensodnih in sodnih zadevah.

Včlanite se zdaj, saj nikoli ne veste, kdaj boste potrebovali našo pomoč.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner