SINDIKAT JE VODILNA SILA DEMOKRACIJE IN NAPREDKA

Soočanje s problemi v službi negativno vpliva na vsa področja v življenju.

Nekateri zaposleni se borite, da plačate račune. Nekateri se ob slabem ravnanju delodajalca počutite ponižane in krivično obravnavane.

Če ste že doživeli izkušnjo, da vas je delodajalec odpustil, vas diskriminiral in šikaniral ali vam ni plačal zakonsko določenega plačila za vaše delo ali pa vam je nenadoma odvzel pripadajoče dodatke ipd., je vaše življenje bilo težje, kot bi moralo biti.

Prišel je čas, da rečete dovolj je. Dovolj je nizkih plač, dovolj je ukinjanja raznih dodatkov, dovolj je dviganja norm! V KSS – Sindikatih Podravja razumemo vašo stisko. Dnevno se soočamo s slabo obravnavanimi delavci in vemo, da je težko razumeti in obvarovati pravice, ki vam kot delavcu po zakonu in kolektivnih pogodbah pripadajo.

Naš namen je zaščititi delavca, kot ste vi. Delavca, ki potrebuje pomoč pri zaščiti svojih pravic iz dela in ob odklonitvi le teh. Da ob kršitvah dobi primerno odškodnino, ki jo zasluži.

Predsednik sindikata KSS-Sindikati Podravja,

Milan Mesarič

VČLANI SE ZDAJ!

Aktualne novice

Delo s krajšim delovnim časom lahko odredi delodajalec, ki: je pravna ali fizična oseba inje bil v Poslovni register Slovenije vpisan pred 13. marcem 2020,zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas inpo njegovi oceni najmanj 10 % zaposlenim mesečno ne more zagotavljati najmanj […]
regres
Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Do regresa je upravičen v enakem deležu, kot je upravičen do dopusta. Vsak mesec zaposlitve v tekočem koledarskem letu je upravičen do ene dvanajstine regresa. Delavec je upravičen do celotnega letnega dopusta in posledično do celotnega […]