SINDIKAT JE VODILNA SILA DEMOKRACIJE IN NAPREDKA

Soočanje s problemi v službi negativno vpliva na vsa področja v življenju.

Nekateri zaposleni se borite, da plačate račune. Nekateri se ob slabem ravnanju delodajalca počutite ponižane in krivično obravnavane.

Če ste že doživeli izkušnjo, da vas je delodajalec odpustil, vas diskriminiral in šikaniral ali vam ni plačal zakonsko določenega plačila za vaše delo ali pa vam je nenadoma odvzel pripadajoče dodatke ipd., je vaše življenje bilo težje, kot bi moralo biti.

Prišel je čas, da rečete dovolj je. Dovolj je nizkih plač, dovolj je ukinjanja raznih dodatkov, dovolj je dviganja norm! V Sindikatih Podravja razumemo vašo stisko. Dnevno se soočamo s slabo obravnavanimi delavci in vemo, da je težko razumeti in obvarovati pravice, ki vam kot delavcu po zakonu in kolektivnih pogodbah pripadajo.

Naš namen je zaščititi delavca, kot ste vi. Delavca, ki potrebuje pomoč pri zaščiti svojih pravic iz dela in ob odklonitvi le teh. Da ob kršitvah dobi primerno odškodnino, ki jo zasluži.

Predsednik sindikata Sindikati Podravja,

Milan Mesarič

VČLANI SE ZDAJ!

Aktualne novice

Preden vam zaželim vesel Božič in srečno Novo leto mi spoštovani člani, članice Sindikatov Podravja innaši simpatizerji dovolite kratek pripis: Leto 2021 je za Sindikate […]
Sindikati Podravja smo na vodstveni kader v podjetjih, kjer imamo članstvo naslovili poziv k izplačilu regresa v najvišji možni neobdavčeni vsoti. Za leto 2021 velja, […]
Predsedniku sindikata Impol – SP – KSS Milanu Mesarič je bila s strani vodstva družbe Impol podana izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi.  Vodstvo mu je […]
Odsotnost delavcev zaradi višje sile sta urejala dva interventna zakona. V obdobju od 13. marca do 31. maja 2020 jo je urejal drugi interventni zakon […]
Pravica varovanja otrok doma se šteje za višjo silo in je urejena v 6. odstavku 59. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo […]
Po letih zaposlitve pri enemu delodajalcu smo že dodobra seznanjeni z rutino naših obveznosti in pravic zato zlahka popolnoma odmislimo vse druge delovnopravne pravice, ki nam […]