Preteklo delo in nekateri dosežki sindikata

Navajamo le nekaj pomembnih del in dosežkov zbranih v dokumentih

IMPOL KODEKS DOSTOJANSTVA DELAVCEV PRI DELU IN VARSTVA PRED MOBINGOM …

Sindikat KNSS-Neodvisnost je pripravil predlog “Kodeksa”, ki bi ga bilo glede na vse splošni porast mobinga, ki ga sindikat vsakodnevno zaznava v zastrašujoči obliki porasta in kršitev varstva dostojanstva delavcev pri delu, nujno potrebno sprejeti tudi v gospodarskih družbah skupine Impol.
V primeru diskriminacije bo delodajalec moral dokazati, da je uvedel vse ustrezne ukrepe

katerih namen je zaščititi delavce pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem

na delovnem mestu s strani delodajalca, nadrejenih oziroma sodelavcev.

KAM JE IZGINIL DELAVSKI RAZRED – MILAN MESARIČ VPRAŠANJA ZA FILM DNE 1. 2. 2010

ŠE VEDNO AKTUALNO TUDI PO 13. LETIH
Ste se imeli v času socializma za pripadnika delavskega razreda?…..

Kako je s to pripadnostjo danes?……

Se še spomnite kdo je bil avantgarda delavskega razreda?…..

Kdo je po vašem danes?….

Mislite, da je v današnjem svetu možnost ponovna revolucija delavskega razreda? …..

Kaj je značilnost delavskega razreda, kaj ima skupnega z vzhodno Evropo in kaj z zahodno Evropo, ko se srečujete z zahodno usmerjenimi sindikati? Koliko v miselnosti in v dejanjih naši zaostajajo za drugimi?….

GOVOR ZA PRVI MAJ 2008

…..
Državljani si želimo in smo vredni poštenega vodenja politične elite. Želimo si pravne države v pravem pomenu, želimo si takšne pravne države, ki bo omogočala pravico do delavskega soupravljanja. Ravno slednje je premalo uveljavljeno in so delavci marsikje ne samo slabo plačani, ampak tudi ponižani. Prihodnost Slovenije se nadaljuje. Kakšna bo njena vsebina je odvisno od nas vseh, odgovornost zanjo pa nosijo predvsem upravljavci države. Prihodnost nikogar ne čaka. Pred nami so veliki izzivi in priložnosti. Uveljavili jih bomo le, če bomo enotni prav v vseh pogledih, kot ena sama velika družina. V nas je uporniški duh, ki ne sprejema sedanjosti, kot nepreklicne danosti. Hočemo in moramo jo spremeniti na boljše. Takšen uporniški duh zmore veliko !

PLAČNA POLITIKA

Področje, ki je danes bolj podobno nekemu kaotičnemu področju, ki se ne more imenovati politika plač. To področje je danes poligon za manipulacijo z delovno silo, za zavajanje delavcev, predvsem nižje izobražene delovne sile. V letih samostojne Slovenije se ni pristopilo k resnemu modelu na tem področju, ki bi bilo res področje politike plač. V letih samostojne države so namesto strokovnjakov ekonomistov, ki bi znali postaviti pravo ceno dela in pravilno ovrednotiti plačne razrede vseh slojev delovne sile, tako v gospodarstvu, kot v negospodarstvu, na tem področju »zagospodarili« šarlatani, nesposobni politiki, tudi sindikalisti, ki se vse bolj oddaljujejo od realnega stanja cene dela in njenega pravega ovrednotenja. Delodajalci vedno bolj težijo za tem, kako bi se delojemalcu približali, kako bi si pridobili ne le delavčeve roke, ampak tudi njegovo dušo……..

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner