Delo s krajšim delovnim časom lahko odredi delodajalec, ki: je pravna ali fizična oseba in je bil v Poslovni register […]
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner