Pravica varovanja otrok doma se šteje za višjo silo in je urejena v 6. odstavku 59. člena Zakona o začasnih […]